Verlofdagen 2018-2019

  Ped.studiedag: vrijdag 28 september 2018
  Verlofdag maandag 1 oktober 2018
  Herfstvakantie: maandag 29 oktober tot en met
vrijdag 2 november 2018
  Kerstvakantie: maandag 24 december tot en
met vrijdag 4 januari 2019
   
  Verlofdag:  maandag 11 februari 2019
  Krokusvakantie: maandag 4 maart tot en met
vrijdag 8 maart 2019
  Paasvakantie: maandag 8 april tot en met
vrijdag 19 april 2019
  Paasmaandag  maandag 22 april 2019
   
  Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2019
  Ped.studiedag: woensdag 29 mei 2019
  O.H.Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
  Brugdag: vrijdag 31 mei 2019
  Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
  Begin zomervakantie:  zaterdag 29 juni 2019