Menu

Buitenaanleg outdoorklas: voorstellen vanuit 6B

18 september 2019 - 6de leerjaar
Buitenaanleg outdoorklas: voorstellen vanuit 6B

Na een bezoekje aan de gloednieuwe outdoorklas was iedereen het unaniem eens: wat prachtig! Doch… de omgeving buiten ligt er maar triestig bij! Dat ontsiert het hele uitzicht. Het gonsde ineens van de ideetjes! Dus op 13 oktober trok 6B opnieuw naar buiten. Deze keer om hun ideeën in groepjes uit te werken. Opdracht: het moest betaalbaar zijn én praktisch haalbaar tegen de inhuldiging van onze outdoorklas op 11 oktober. Er werd enthousiast gewerkt: meten, schatten, uitrekenen, opzoeken, vergelijken, noteren, overleggen,… De tijd vloog! De resultaten werden aan juf Els voorgelegd. De praktische uitwerking volgt. Wordt dus nog vervolgd!

 

Klik hier om de foto’s te bekijken